Praktisk info

PRAKTISK INFO

 

Här kommer allmänna råd och tips att finnas.

 

Gräsklipparna

Instruktionsfilm om gräsklippare med elstart.

 

 

Praktisk information till dig som ny odlare på Fnysken

 

- Inbetalning med 650:- i lotthyra och 100:- i medlemsavgift görs till postgiro nr 879033-9 eller Swish nr 123 375 77 47.
Ange lottnummer och namn på meddelanderaden för att underlätta för kassören.

 

- Avtal med medlemsbevis skickas per post eller mail och undertecknas av dig och medlemsansvarig för Fnysken. När betalningen är gjord och du fått tillbaka ett underskrivet avtal har du tillgång till lotten.

 

- Vattennyckel köpes tex hos Clas Ohlson och finns inte längre att köpa hos styrelsen. Vattennyckeln ska ha dimensionen 8 millimeter.

 

- Vattenslang ska vara med dimensionen ½ tum.

 

- Kommunalt vatten finns att tillgå från april till oktober. Styrelsen meddelar datum för påsättning och avstängning i förväg.

 

- På anvisade platser längs med gränsen mot golfbanan kan du hämta och lämna kompost.

 

- Varje höst och vår har vi gemensam arbetsdag med korvgrillning och kaffe, inbjudan kommer via mail, på anslagstavla vid ingångarna till Fnysken och på vår facebooksida.

 

- På vår facebooksida Fnyskens odlarförenings medlemmar kan du som medlem söka insläpp hos admin..

 

- Som odlare på Fnysken du skaffar du egna redskap och en låsbar redskapslåda därtill.

 

- I redskapsboden förvaras gräsklippare för utlåning till gräsklippning på området. Koden/nyckeln till redskapsboden får du i samband med att du betalat in lotthyran och medlemsavgiften..

 

- Hemsidan och facebooksidan uppdateras kontinuerligt med aktuell information och du som medlem har ansvar för att hålla dig uppdaterad.

 

- Som odlare på Fnysken har du ansvar för gräsklippning av en del av området vid ett, högst två tillfällen under odlingssäsongen, se länk med gräsklippningsschema, samt information på anslagstavla på redskapsboden.