Dokument

DOKUMENT


Stadgar, ordningsregler och annat nämns på hemsidan kommer att samlas på denna sida. Vartefter det tas fram nya dokument så samlas de här. Finns de inte här just nu? Antagligen så revideras de eller håller på att tas fram.


Uppsägning av odlingslott


Besiktning av lott/området


Nyhetsbrev

2020-04-12

2020-08-18

Intresseanmälan för odlingslott, fyll i nedan formulär.


"Enligt föreningens stadgar ska jag vara folkbokförd i Tyresö kommun för att kunna ha en odlingslott, vilket jag med denna ansökan bekräftar".

När det blir din tur kommer du att få e-post med erbjudande om en lott och relaterad information, och har då en vecka på dig att svara på erbjudandet. Om du inte svarar på erbjudandet inom angiven tid tas du bort ur kön. Vi sparar dina kontaktuppgifter enligt
reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR) så länge du står i kö till en lott eller är medlem i föreningen. Det markerat med * är obligatoriskt att fylla i.


 
 
 
 
 
Jag accepterar stadgar och ordningsregler
 
Jag vill ställa mig i kö för en lott