Karta över lotter

KARTA ÖVER ODLINGSLOTTER


På kartan ser man var de olika odlingslotterna är. Det finns även förråd, vindskydd och grillplats.