Hem

AKTUELL INFORMATION


2020-01-19

Årsmöte 2020
Notera 24 mars, kl. 19.00-20.30 i era kalendrar. Då är det årmöte. Mer information kommer om plats mm.


2020-01-19

Hemsidan uppdateras 
För att lättare se det senast kommer det att synas här. Knappen "Aktuell information" finns kvar ett tag, och informationen där kommer att arkiveras.